สถาบันภูมิแพ้สมิติเวช-iconสถาบันภูมิแพ้สมิติเวช

สถาบันภูมิแพ้สมิติเวช

สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช Samitivej Allergy Institute (SAI)

นำทีมโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ปกิต วิชยานนท์ ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะดูแลรักษาโรคภูมิแพ้ทั้งทางจมูก ตา ผิวหนัง การแพ้อาหาร หอบหืด ไซนัสอักเสบ เป็นต้น ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยได้รับความรู้และเข้าใจถึงวิธีการรักษาตั้งแต่แรกเข้ามา ด้วยความใส่ใจและเพื่อให้ผลลัพธ์ในการรักษาออกมาดี พร้อมการบริการอย่างครบครันด้านสถานที่ และทีมผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์และนวัตกรรมทางการรักษาที่ทันสมัย ทำให้ทางการรักษาของเราประสบความสำเร็จและได้รับผลลัพธ์เป็นอย่างดี อาทิเช่น โรคภูมิแพ้ผิวหนัง รักษาโดยการทำ Wet wrap therapy (การรักษาโดยการแช่น้ำเกลือ) หลังได้รับการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นเวลา 3 วัน ทำให้อาการโรคภูมิแพ้ผิวหนังดีขึ้นมากถึง 95-100%

นอกจากนี้การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ข้าวสาลี สามารถกลับมารับประทานข้าวสาลีได้มากถึง 97% หลังการรักษาที่สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวชของเรา ทำให้ผู้ป่วยทุกคนได้กลับไปใช้ชีวิตที่คิดถึงอีกครั้ง
 

สถาบันภูมิแพ้สมิติเวช

 

การตรวจภูมิแพ้

 • • ตรวจทดสอบภูมิแพ้ด้วยวิธีสะกิดผิวหนัง (Skin prick test)
  • - ตรวจเพื่อช่วยในการวินิจฉัยของแพทย์เพื่อแยกชนิดของโรคภูมิแพ้ได้ดียิ่งขึ้น
  • - ตรวจโดยการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังด้วยวิธีการสะกิด
  • - เหมาะกับผู้ที่มีอาการแพ้เรื้อรัง เป็นๆ หายๆ และสงสัยว่าอาจเกิดจากภูมิแพ้
 • • การตรวจค่าไนตริกออกไซด์ในลมหายใจออก (FeNO)
  • - ตรวจเพื่อช่วยประเมินภาวะการอักเสบของหลอดลม ใช้ประกอบการวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคหืด
  • - ตรวจโดยใช้ปากอมที่เป่า (Mouthpiece) ให้สนิท แล้วเป่าลมออกอย่างช้า ๆ ด้วยความเร็วคงที่
  • - เหมาะกับการใช้ร่วมกับการตรวจสมรรถภาพปอดวิธีอื่น เพื่อวางแผนการรักษา
 • • ตรวจเลือดหาสารก่อภูมิแพ้ระดับโปรตีนโมเลกุล (ISAC)
  • - ตรวจเพื่อลดปัญหาเรื่องผลการทดสอบลวง และสามารถระบุการแพ้ข้ามกลุ่มของโปรตีนได้ ทำให้การวินิจฉัยและการ
  • - รักษาโรคภูมิแพ้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • - ตรวจโดยการเจาะเลือดในปริมาณน้อย
  • - เหมาะกับผู้ป่วยที่มีการแพ้สารหลายๆ ชนิด หรือผู้ที่มีประวัติไม่สัมพันธ์กับอาการของโรค
 • • การรักษาโรคภูมิแพ้อาหารชนิดเฉียบพลันรุนแรง (Oral immunotherapy, OIT)
  • - ตรวจเพื่อรักษาโรคแพ้อาหาร
  • - ตรวจโดยโดยให้รับประทานอาหารที่แพ้ทีละน้อยในระดับที่ปลอดภัย เพื่อสังเกตอาหารของผู้ป่วย
  • - เหมาะกับผู้ป่วยที่มีอายุ มากกว่า 5 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้อาหารรุนแรง นอกจากนี้ยังเหมาะกับการรักษาการ- - แพ้อาหารประเภท นมวัว ไข่ แป้งสาลี ถั่วลิสง เป็นต้น
 • • การทดสอบการแพ้อาหาร (Food Challenge)
  • - ตรวจเพื่อการแพ้ทำเพื่อทดสอบว่าอาหารที่รับประทานนั้น ทานในปริมาณใด จะส่งผลเสีย หรือแอฟเฟ็คกับร่างกาย เพื่อลีกเลี่ยงภาวะแพ้อาหาร
  • - ตรวจโดยการให้รับประทานอาหารที่สงสัยโดยค่อยๆ เพิ่มทีละน้อย และติดตามอาการภายใต้การดูแลของแพทย์
  • - เหมาะกับผู้ที่มีประวัติแพ้อาหาร
 • • การรักษาโรคภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis)
  • - ตรวจเพื่อช่วยลดอาการคัน ทำให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • - ตรวจโดยวิธีแช่น้ำเกลือและพันด้วยผ้าพันแผล
  • - เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง และผู้ที่มีลักษณะเป็นผื่นเรื้อรังกระจายตามบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย
  •  

 

การบริการ

 • - ตรวจทดสอบภูมิแพ้ด้วยวิธีสะกิดผิวหนัง(Skin prick test) และการตรวจเลือดจำเพาะหาภูมิแพ้ (Specific IgE) ในกลุ่มโรคภูมิแพ้ เช่น Allergic rhinitis, Food allergy, Anaphylaxis, Asthma, Atopic dermatitis
 • - ตรวจเลือดหาสารก่อภูมิแพ้ระดับโปรตีนโมเลกุล (Component-resolved diagnosis, CRD) ด้วยวิธี Biochip technique จากส่วนประกอบสารก่อภูมิแพ้ระดับโปรตีนโมเลกุล 112 ชนิดจากสารก่อภูมิแพ้ 51 ชนิด
 • - เคยมีประวัติ ผลตรวจทดสอบว่าแพ้ที่สัมพันธ์กับโรค เพื่อการรักษาต่อเนื่อง
 • - ตรวจความไวของหลอดลม (Bronchoprovocation test) รวมถึงการตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary function test ) ในโรคหอบหืด
 • - การตรวจค่าไนตริกออกไซด์ในลมหายใจออก (FeNO) ในโรคหอบหืด
 • - ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ป่วยภูมิแพ้(Environment control)
 • - ให้การรักษาภูมิแพ้โดยวัคซีนภูมิแพ้ (Allergen immunotherapy)
 • - ให้การรักษาโรคภูมิแพ้อาหารชนิดเฉียบพลันรุนแรง (Oral immunotherapy, OIT)
 • - การทดสอบการแพ้อาหาร (Food Challenge)
 • - ให้การรักษาโรคภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis) ด้วยการทำ Saline bath และWet warp therapy (WWT)
 • - การตรวจค้นเพื่อสืบหาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ (Primary immunedeficiency diseases)
 • - ให้ความรู้เรื่องโรคภูมิแพ้ การใช้ยาอย่างถูกต้อง รวมถึงการติดตามการรักษา
 • - ให้ยากลุ่ม Immunomodulator (eg. Anti IgE, IVIG)
 • - ให้การดูแลรักษา และรับปรึกษาโรคภูมิแพ้ที่อาจจะยังคิดไม่ถึง ซึ่งมักเกิดกับผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการเรื้อรัง เช่น โรคไซนัสอักเสบ
 • - เยื่อบุตาอักเสบ หอบหืด ไอเป็นๆหายๆ ลมพิษ ตาหรือปากบวม ผิวหนังอักเสบเรื้อรัง การแพ้แบบรุนแรงเฉียบพลัน (Anaphylaxis)
 •  

อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์

 • - เครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด (Spirometry)
 • - เครื่องทดสอบค่าไนตริกออกไซด์ในลมหายใจออก (FeNO)
 • - ห้องทดสอบการแพ้อาหารความเสี่ยงต่ำ (Low risk oral food challenge room) และห้องทดสอบการแพ้อาหารความเสี่ยงสูง (High risk oral food challenge room)
 • - ชุดการตรวจภูมิแพ้ด้วยวิธีการสะกิดผิวหนัง
 • - เครื่อง ImmunoCAP ISAC เพื่อตรวจสารก่อภูมิแพ้ระดับโปรตีนโมเลกุล
 • - การตรวจเซลล์เยื่อบุจมูก เยื่อบุตา (Nasal cytology, Conjunctival cytology)
 • - การตรวจเซลล์ในเสมหะ (Induced sputum cytology)
 • - ห้องวีดีทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้

ภาพสถาบันภูมิแพ้ คลิกดูที่นี่

ห้อง Wet wrap therapy คลิกดูที่นี่ 

 

เพราะ #เราไม่อยากให้ใครป่วย

-------------------------------------------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account: @samitivejthonburi 


ติดต่อศูนย์ : 02-408-011

บทความประจำศูนย์

ดูทั้งหมด