แผนที่และการเดินทาง

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

337 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง สำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600


ติดต่อโรงพยาบาล

รถยนต์ เวลา
ท่าเรือสาทร เปิดบริการทุกวัน 9:00 - 23:00 
ท่าเรือสี่พระยา เปิดบริการทุกวัน 9:00 - 23:00
** หมายเหตุ : ตารางการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบทุกครั้งก่อนเดินทางมายังโรงพยาบาล
BTS/MRT เวลา
ท่าเรือสาทร เปิดบริการทุกวัน 9:00 - 23:00 
ท่าเรือสี่พระยา เปิดบริการทุกวัน 9:00 - 23:00
** หมายเหตุ : ตารางการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบทุกครั้งก่อนเดินทางมายังโรงพยาบาล
รถเมล์ เวลา
ท่าเรือสาทร เปิดบริการทุกวัน 9:00 - 23:00 
ท่าเรือสี่พระยา เปิดบริการทุกวัน 9:00 - 23:00
** หมายเหตุ : ตารางการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบทุกครั้งก่อนเดินทางมายังโรงพยาบาล
Bus เวลา
ท่าเรือสาทร เปิดบริการทุกวัน 9:00 - 23:00 
ท่าเรือสี่พระยา เปิดบริการทุกวัน 9:00 - 23:00
** หมายเหตุ : ตารางการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบทุกครั้งก่อนเดินทางมายังโรงพยาบาล
ท่าเรือ เวลา
ท่าเรือสาทร เปิดบริการทุกวัน 9:00 - 23:00 
ท่าเรือสี่พระยา เปิดบริการทุกวัน 9:00 - 23:00
** หมายเหตุ : ตารางการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบทุกครั้งก่อนเดินทางมายังโรงพยาบาล