นายแพทย์ ศาสตรา ทัพศาสตร์

ความสามารถด้านภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ความชำนาญ

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

ประจำศูนย์แพทย์

  • แผนกศัลยกรรม

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2559

ประเภท

  • แพทย์ประจำ
ตารางออกตรวจ
วันจันทร์ 08:00 - 14:00 น.
วันอังคาร 08:00 - 15:00 น.
วันพุธ 08:00 - 15:00 น.
วันพฤหัสฯ 08:00 - 15:00 น.
วันศุกร์ 08:00 - 15:00 น.

บทความประจำศูนย์

ดูทั้งหมด