การปรับตัวทางจิตวิทยาเข้ากับภาพลักษณ์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

19 กุมภาพันธ์ 2567

นายแพทย์ ศาสตรา ทัพศาสตร์

         หลังการผ่าตัดลดความอ้วน ผู้ป่วยเช่นแอนนาจะมีการปรับเปลี่ยนทางจิตใจที่สำคัญ ซึ่งสำคัญต่อความสำเร็จและคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ใหม่และการปรับตัวให้เข้ากับไลฟ์สไตล์หลังการผ่าตัดเป็นต้องมีการจัดการอย่างรอบคอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

          การปรับภาพลักษณ์ร่างกาย: การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วหลังการผ่าตัดลดความอ้วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างของร่างกายอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลต่อการรับรู้ตัวตนและภาพลักษณ์ของผู้ป่วย ผู้ให้บริการจะดูแลผู้ป่วยโดยช่วยในการปรับตัว เช่น ให้คำปรึกษาด้านภาพลักษณ์ การจัดหาเสื้อผ้าและตู้เสื้อผ้า ความคาดหวังด้านภาพลักษณ์ ความเป็นไปได้ของผิวหนังส่วนเกิน และวิธีจัดการ

          การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต: การปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จที่ยั่งยืน ผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามแนวทางโภชนาการที่เข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนและให้แน่ใจว่าได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างเพียงพอ มักต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินที่สำคัญ เช่น การรับประทานอาหารปริมาณน้อยลงแต่บ่อยขึ้น และเน้นไปที่อาหารที่มีโปรตีนสูงและคาร์โบไฮเดรตต่ำ ผู้ให้บริการด้านจะให้คำปรึกษาด้านโภชนาการโดยละเอียด และพิจารณาส่งต่อไปยังนักโภชนาการที่เชี่ยวชาญด้านโภชนาการหลังลดความอ้วน

          การผสมผสานการออกกำลังกายเป็นประจำให้ไปอยู่ในวิถีชีวิตประจำวัน แนะนำให้เพิ่มระดับกิจกรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มจากการออกกำลังกายเบาๆ เช่น การเดิน และค่อยๆ ผสมผสานกิจกรรมทางกายที่หลากหลายมากขึ้นตามบริบทของผู้ป่วย สิ่งสำคัญสำหรับทีมดูแลสุขภาพจะแนะนำวิธีที่ชัดเจนเกี่ยวกับการออกกำลังกายอย่างปลอดภัยหลังการผ่าตัด

          ด้านอารมณ์: ผลกระทบทางจิตวิทยาของการผ่าตัดลดความอ้วนส่งผลมากกว่าเพียงการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์และวิถีชีวิต ยังรวมถึงการตอบสนองทางอารมณ์ที่แต่ละคนไม่เหมือนกัน ผู้ป่วยอาจมีอารมณ์แปรปรวน ความรู้สึกวิตกกังวล หรือแม้กระทั่งซึมเศร้า ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากคนรอบข้างอีกด้วย การประเมินและดูแลทางจิตวิทยาอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่ม ล้วนเป็นสิ่งสำคัญ

          การติดตามภาวะแทรกซ้อน: ภาวะแทรกซ้อนทางจิตใจอาจเกิดขึ้นเป็นผลจากหรือร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางร่างกายหลังการผ่าตัด ทีมดูแลจะติดตามสัญญาณของการขาดสารอาหาร การใช้สารเสพติด หรือการกำเริบของภาวะสุขภาพจิตที่มีอยู่เดิม ซึ่งอาจส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจ

บทความโดย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. ศาสตรา ทัพศาสตร์
ความชำนาญ : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป