ขั้นตอนการผ่าตัดความเชี่ยวชาญของทีมศัลยกรรม

16 กุมภาพันธ์ 2567

นายแพทย์ ศาสตรา ทัพศาสตร์

           ในวันผ่าตัด ห้องผ่าตัดถูกจัดเตรียมอย่างแม่นยำถูกต้อง รวมทีมความเชี่ยวชาญของหมอผ่าตัดที่นำโดยลุงหมอ บรรยากาศแสดงให้ถึงการผ่านประสบการณ์ผ่าตัดส่องกล้องซ้ำแล้วซ้ำเล่า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุกคนล้วนมีหน้าที่เหมือนฟันเฟืองที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ

          ขณะที่แอนนารับการดมยาสลบ สติสัมปชัญญะของเธอก็จางหายไป เธอมอบความไว้วางใจให้กับทีมรักษา เหมือนที่ทีมรักษาเชื่อใจเธอว่าเธอจะทำได้ ที่เหลือก็แค่การพิสูจน์ที่จับต้องได้

          การผ่าตัดกระเพาะอาหารแบบส่องกล้องผ่านกล้องเริ่มต้นด้วยการกรีดขนาดเล็กหลายจุด โดยใช้เครื่องมือผ่าตัดและกล้องเฉพาะที่ผ่านการฆ่าเชื้อ กล้องที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษทำให้สามารถเห็นพื้นที่ทำการรักษาผ่าตัดได้อย่างละเอียดบนจอภาพ การมองเห็นที่ครบถ้วนและครอบคลุมเป็นหัวใจของการผ่าตัดเลยก็ว่าได้

          ลุงหมอทำการผ่าตามส่วนโค้งของกระเพาะอาหารร่วมกับผู้ช่วยซึ่งเป็นศัลยแพทย์อีกท่านหนึ่งอย่างพิถีพิถันเพื่อนำกระเพาะอาหารออกประมาณ 80% โดยรอยเย็บเป็นรูปร่างคล้ายแม็กเย็บกระดาษที่ออกแบบพิเศษให้ใช้ในร่างกายมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย ขั้นตอนส่วนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะรอยเย็บทั้งหมดจะต้องสมบูรณ์ ไร้รอยรั่ว

          รอยเย็บจะถูกตรวจสอบซ้ำๆ ให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหารอยรั่ว เลือดออก หรือฉีกขาดใดๆ รูปร่างของกระเพาะอาหารที่เป็นแบบเฉพาะจะถูกเปลี่ยนเป็นคล้ายกับแขนของเสื้อแขนยาว (Sleeve) ทำให้เป็นที่พักและย่อยอาหารในปริมาตรลดลง

          ตลอดการผ่าตัด วิสัญญีแพทย์จะคอยติดตามสัญญาณชีพของแอนนา เพื่อให้มั่นใจว่าเธอปลอดภัยตลอดการผ่าตัด นี่เป็นส่วนสำคัญที่มีความซับซ้อนและเจาะจงกับผู้รับการผ่าตัดที่มีน้ำหนักมากหรือผ่าตัดโรคอ้วน

          เมื่อการผ่าตัดสิ้นสุดลง และแอนนาฟื้นตัวจากการดมยาสลบอย่างค่อยเป็นค่อยไป การผ่าตัดผ่านไปด้วยดีและไม่พบภาวะแทรกซ้อน เธอยังคงไม่ตื่นเต็มที่ ทีมรักษาจะรอจนเธอพร้อมก่อนจะบอกว่า ทุกอย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามแผน

          หลังจากนั้นทีมรักษาจะพาเธอไปพักที่ห้องพักฟื้นเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ทั้งด้านความรู้สึกตัว สัญญาณชีพ การขับถ่ายปัสสาวะ รวมถึงความเจ็บปวดของการผ่าตัด เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ป่วยจะสุขสบายและไม่วิตกกังวลตลอดการรักษา

บทความโดย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. ศาสตรา ทัพศาสตร์
ความชำนาญ : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป