ศูนย์สุขภาพดี-iconศูนย์สุขภาพดี

ศูนย์สุขภาพดี

ศูนย์สุขภาพดี เป็นศูนย์ตรวจสุขภาพที่พร้อมดูแลสุขภาพคุณและคนที่คุณรักให้มีสุขภาพที่ดีทุกช่วงวัย ด้วยการแพทย์แบบบูรณาการ พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ครบครัน ทันสมัย นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่หลากหลายซึ่งเหมาะสำหรับช่วงวัยต่าง ๆ และยังให้คำแนะนำในการดูแลตนเองและครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดีอีกด้วย โดยให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การบริการตรวจสุขภาพ

 • • การตรวจร่างกายอย่างละเอียด
 • • การประเมินจากประวัติผู้ป่วย
 • • การตรวจทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
 • • การตรวจทางรังสีวิทยา
  • - แมมโมแกรม
  • - อัลตราซาวนด์
  • - เอกซเรย์ปอด
  • - ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • • การอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน - ล่าง
 • • การตรวจภายในสำหรับสุภาพสตรี
 • • โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงวัย

นอกจากนี้ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ยังเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สามารถตรวจสุขภาพและออกใบรับรองก่อนไปทำงานบนเรือของลูกเรือ เช่น เรือสินค้า เรือน้ำมัน รวมถึงเรือสำราญ  โดยในประเทศไทย โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ได้รับอนุมัติจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ (คร.5) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ เพื่อแสดงความพร้อมด้านสุขภาพในการทำงานบนเรือ การตรวจสุขภาพตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล ปี 2558 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ได้มีการกำหนดให้ตรวจสุขภาพคนประจำเรือ ดังนี้

 • • ตรวจสุขภาพ ทุก 1 ปี สำหรับคนประจำเรือที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 16 ปี
 • • ตรวจสุขภาพ ทุก 2 ปี สำหรับคนประจำเรือที่มีอายุมากกว่า 18 ปี

รายการตรวจสุขภาพคนประจำเรือ (Seafarer’s Medical Examination)

 • • ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้ตรวจคนประจำเรือ
 • • ตรวจความคมชัดของสายตา
 • • ตรวจตาบอดสี (Ishihara Test)  
 • • ตรวจลานสายตา (CTVF)
 • • ตรวจการได้ยิน (Audiogram)
 • • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
 • • ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)
 • • ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
 • • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (หากมีข้อบ่งชี้)

คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

1. กรุณาโทรนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ อย่างน้อย 2วันทำการ
2. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
3. งดดื่มแอลกอฮอลล์อย่างน้อย 24ชั่วโมงก่อนตรวจ
4. งดน้ำ-งดอาหาร อย่างน้อย 6-8ชั่วโมงก่อนตรวจ (จิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
5. หากทานยา หรือมีโรคประจำตัว ควรแจ้งแพทย์ หรือพยาบาลให้ทราบก่อนการตรวจ
6. สำหรับสุขภาพสตรี ไม่ควรตรวจในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7วัน ในกรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
7. กรณีสวมใส่แว่นตา กรุณานำแว่นสายตามาด้วย
8. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน

เอกสารที่ต้องนำมา

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง หรือสำเนา
2. หนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book) ตัวจริง
3. บัตรประจำตัวประชาชน (Thai ID Card) ตัวจริง
4. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1-2 รูป

เพราะ #เราไม่อยากให้ใครป่วย

-------------------------------------------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account: @samitivejthonburi 


ติดต่อศูนย์ : 02-408-012

บทความประจำศูนย์

ดูทั้งหมด