แพทย์หญิง ไรนา จินดาศักดิ์

ความสามารถด้านภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ความชำนาญ

  • สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
  • กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

ประจำศูนย์แพทย์

  • ศูนย์จักษุกรรมและเลสิก

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
  • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2556

ประเภท

  • แพทย์ประจำ
ตารางออกตรวจ
วันอังคาร 08:00 - 15:00 น.
วันพุธ 08:00 - 15:00 น.
วันพฤหัสฯ 08:00 - 14:00 น.
วันศุกร์ 08:00 - 15:00 น.
วันเสาร์ 08:00 - 12:00 น.

บทความประจำศูนย์

ดูทั้งหมด