Computer Vision Syndrome “กลุ่มอาการทางตาที่เป็นผลมาจากการใช้คอมพิวเตอร์”

01 พฤศจิกายน 2566

แพทย์หญิง ไรนา จินดาศักดิ์

Computer Vision Syndrome คืออะไร ?

                กลุ่มอาการทางตานี้เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานๆ ทำให้กล้ามเนื้อตาเกร็งตัว อัตราการกระพริบตาลดลง เกิดภาวะตาแห้งขึ้น  โดยจะมีอาการไม่สบายตาหรือมีปัญหาด้านการมองเห็น ซึ่งความรุนแรงของอาการจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการใช้คอมพิวเตอร์

อาการที่พบบ่อยคือ...
 • ปวดเมื่อยรอบดวงตา
 • ปวดศรีษะ
 • ตาพร่ามัว
 • ตาแห้ง
 • เคืองตา
 • แสบตา
 • เห็นภาพซ้อน
 • ปวดไหล่
 • ปวดต้นคอ

ภาวะที่ส่งเสริมให้มีอาการ....

                ทำงานในที่แสงสว่างไม่เพียงพอ, แสงจ้าจากจอคอมพิวเตอร์, ระยะห่างระหว่างจอกับผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสม, ท่านั่งที่ผิดวิธี, สายตาที่ผิดปกติที่ไม่ได้แก้ไข  ในบางรายที่มีอาการมากมักมาจากมีภาวะสายตาที่ผิดปกติอยู่แต่ไม่ได้รับการแก้ไข เช่น สายตาสั้น ยาว เอียง หรือสายตายืดตามอายุซึ่งเกิดในคนที่อายุเกิน40ปี คนไข้กลุ่มนี้จะมีการเพ่งมากเพื่อให้ภาพหายมัว ยิ่งทำให้เกิดภาวะปวดตา ล้าตาได้ง่ายมาก
                สาวๆ ในปัจจุบันจะนิยมใช้คอนแทคเลนส์เพื่อความสวยงาม หรือเพื่อแก้ไขสายตาที่ผิดปกติกันมาก ซึ่งการใช้คอนแทคเลนส์จะยิ่งทำให้มีอาการตาแห้งมากขึ้นขณะใช้คอมพิวเตอร์ ทำให้มีอาการปวดตา แสบตา ไม่สบายตามากขึ้น

การดูแลรักษา Computer Vision Syndrome
 
 • ใช้เก้าอี้ที่นั่งสบายและปรับท่านั่งให้พอดีกับระดับจอคอมพิวเตอร์  โดยระดับจอคอมที่พอดีควรต่ำกว่าระดับสายตา 15-20 องศา (4-5นิ้ว) และห่างจากดวงตาประมาณ 20-28 นิ้ว แป้นพิมพ์ต้องได้ระดับกับมือที่พอดีโดยงอข้อศอกทำมุม90-100 องศา
 • ปรับแสงไฟในห้องให้สว่าง
 • ใช้ glare filter เพื่อลดแสงแตก แสงจ้าจะจอคอม
 • ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อนานเกิน2ชม ให้พักสายตาอย่างน้อย 15 นาที โดยมองออกนอกหน้าต่าง หรือมองไปไกลๆ เพื่อลดการเพ่งของกล้ามเนื้อตา
 • กระพริบตาบ่อยๆ หรือใช้น้ำตาเทียมร่วมด้วยเพื่อลดภาวะตาแห้ง
 • แก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ โดยการใส่แว่น คอนแทคเลนส์ หรือการแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ เป็นต้น

 

การแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ ....

              หากการใช้แว่นตาทำให้ปวดตา ปวดศรีษะ หรือทำให้มีปัญหาในการประกอบอาชีพ หรือการใส่คอนแทคเลนส์เป็นระยะเวลานานๆทำให้เกิดภาวะล้าตา ตาแห้งได้ง่าย ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาสายตาด้วยการทำเลสิคนั้นมีเทคโนโลยีขั้นสูงที่มาช่วยในการผ่าตัด ที่เรียกว่า FemtoLASIK ทำให้การผ่าตัดได้รับผลการรักษาที่แม่นยำ ปลอดภัยมากขึ้น และสามารถกลับไปทำงานได้อย่างรวดเร็ว เลสิคก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาสายตาได้เป็นอย่างดี
             สำหรับบางรายที่สายตาสั้นมากหรือเอียงมากๆนั้น แว่นหรือคอนแทคเลนส์ก็จะไม่สามารถใส่ได้ และอาจไม่เหมาะสมที่จะทำเลสิคได้ ทางเลือกในการรักษาคนไข้กลุ่มนี้คือ การใส่เลนส์เสริม ICL ซึ่งมีความปลอดภัยสูงและทำให้การมองเห็นชัดเจนหลังผ่าตัด 

 
สอบถามเพิ่มเติม
  เพิ่มเพื่อน

บทความโดย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
พญ. ไรนา จินดาศักดิ์
ความชำนาญ : กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา