แพทย์หญิง ภัทรา ตันติเจริญวิวัฒน์

ความสามารถด้านภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ความชำนาญ

  • ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
  • โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ประจำศูนย์แพทย์

  • สถาบันภูมิแพ้สมิติเวช

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์สาขาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภท

  • แพทย์ประจำ
ตารางออกตรวจ
วันอังคาร 09:00 - 18:00 น.
วันพุธ 09:00 - 15:00 น.
วันพฤหัสฯ 09:00 - 15:00 น.
วันศุกร์ 09:00 - 19:00 น.
วันเสาร์ 09:00 - 17:00 น.

บทความประจำศูนย์

ดูทั้งหมด