นายแพทย์ สุขสันต์ ตั้งสถาพร

ความสามารถด้านภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ความชำนาญ

  • สาขาออร์โธปิดิกส์ / ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์ / ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

ประจำศูนย์แพทย์

  • ศูนย์กระดูกและข้อ

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2547 (Diplomate T
  • ประกาศนียบัตรฝึกอบรมการเปลี่ยนข้อเทียม ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2547 (Certificate Fellowsh
  • ประกาศนียบัตรฝึกอบรมการเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกเทียม, Mount Sinai Hospital, Toronto, Canada. พ.ศ.2555

ประเภท

  • แพทย์ประจำ
ตารางออกตรวจ
วันจันทร์ 08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร 07:30 - 17:00 น.
วันพุธ 07:30 - 17:00 น.
วันศุกร์ 07:30 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ 08:00 - 13:00 น.

บทความประจำศูนย์

ดูทั้งหมด