ศูนย์อายุรกรรม-iconศูนย์อายุรกรรม

ศูนย์อายุรกรรม

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เป็นแผนกที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่รับการรักษาด้านอายุรกรรมทั่วไป  โดยอายุรแพทย์จะทำหน้าที่เป็นเหมือนแพทย์ประจำตัว และเป็นที่ปรึกษาทางสุขภาพให้กับผู้ป่วย ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของอายุรแพทย์ ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในเลือดสูง, โรคไต, โรคปอด ฯลฯ

อายุรแพทย์ของเราสามารถตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มาด้วยอาการต่างๆ ได้เป็นอย่างดีไม่เว้นแต่ผู้ป่วยที่มีปัญหาหลายอย่างในคนเดียวกัน หรือผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาโรค และการดูแลสุขภาพ  ดังนั้นคุณจึงมั่นใจในประสบการณ์ของทีมแพทย์และพยาบาลของของเราได้เป็นอย่างดี เพราะเราไม่เพียงมุ่งหวังแค่ที่จะรักษา แต่เรายังมุ่งมั่นที่พัฒนาการรักษาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

บริการของเรา

เราให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคต่าง ๆ เช่น

 • • ต่อมไร้ท่อ
 • • โลหิตวิทยา
 • • มะเร็ง
 • • การติดเชื้อ
 • • โรคไต
 • • ระบบประสาท
 • • โรคระบบหายใจ
 • • โรคหัวใจ

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

 • • ดิจิตอลเครื่องวัด ชีพจร การเต้นของชีพจร และการวิเคราะห์โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย
 • • ทดสอบสมรรถภาพปอดเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของปอด
 • • อุปกรณ์ ที่ทันสมัย ในการวินิจฉัย โรค ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบประสาท
 • • เครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก
 • • เครื่องแมมโมแกรม
 • • เครื่องอัลตราซาวนด์
 • • X-Ray คอมพิวเตอร์ (สแกนคอมพิวเตอร์ ) ที่มีความสามารถในการสแกน3 มิติที่แม่นยำ
 • • ห้องปฏิบัติการสำหรับการวิเคราะห์ การทดสอบเลือดและปัสสาวะ
 • • หน่วยมะเร็งที่ให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา
 • • หน่วยไตเทียมที่ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง (ไต) ล้มเหลว

เพราะ #เราไม่อยากให้ใครป่วย

-------------------------------------------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account: @samitivejthonburi 

บทความประจำศูนย์

ดูทั้งหมด