การปรับตัวการรับประทานอาหารหลังการผ่าตัด

16 กุมภาพันธ์ 2567

นายแพทย์ ศาสตรา ทัพศาสตร์

ในช่วงสัปดาห์หลังการผ่าตัดกระเพาะอาหารโดยใช้กล้องส่องกล้อง แอนนาได้เข้าสู่ช่วงสำคัญของการฟื้นตัวหลังการผ่าตัด โดยจะรับประทานอาหารที่โรงพยาบาลจัดให้เหมาะสมกับแต่ละวัน และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนอย่างระมัดระวัง

          ระยะเริ่มแรกของการรับประทานอาหารเป็นของเหลวใส เป็นสิ่งจำเป็นในการลดแรงกระทำต่อแผลของกระเพาะอาหารที่เปลี่ยนรูปร่างไป และแน่ใจว่าร่างกายมีน้ำเพียงพอ ระยะนี้ไม่ได้ง่ายซะทีเดียว เนื่องจากแอนนาต้องเรียนรู้สัญญาณของร่างกายของเธอเกี่ยวกับความหิวและความอิ่มใหม่อีกครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดจากการผ่าตัด การเปลี่ยนไปเป็นอาหารบดถือเป็นเรื่องใหม่ โดยเพิ่มความหลากหลายขึ้นอีกเล็กน้อย แต่ยังต้องใส่ใจกับเนื้อสัมผัสและปริมาณอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากับระบบทางเดินอาหาร

          การนัดหมายติดตามผลกับทีมผ่าตัดของเธอเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญในช่วงเวลานี้ การติดตามทำหน้าที่ประเมินความคืบหน้าในการรักษาของแอนนา ดูสัญญาณของภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อหรือภาวะขาดสารอาหาร และปรับวิธีการจัดการความเจ็บปวดของเธอตามความจำเป็น การใช้ยาระงับปวดที่ควบคุมโดยผู้ป่วย (PCA) ในช่วงหลังการผ่าตัดทันทีทำให้แอนนาสามารถควบคุมการจัดการความเจ็บปวดได้ในระดับหนึ่ง แต่เมื่อเธอออกจากโรงพยาบาล ยาแก้ปวดในช่องปากและวิธีที่ไม่ใช้ยาก็สำคัญมากขึ้น

          เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อระบบย่อยอาหารของเธอ การดูแลให้แอนนาได้รับสารอาหารที่เพียงพอภายในข้อจำกัดของความจุกระเพาะใหม่ของเธอนั้นสำคัญยิ่ง นักโภชนาการแนะนำให้กินอาหารที่มีโปรตีนสูงและปริมาตรต่ำ เสริมวิตามินและแร่ธาตุ และเทคนิคในการป้องกันภาวะขาดน้ำ

          แอนนาปรับตัวทางจิตวิทยาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ใหม่ของเธอ การเปลี่ยนแปลงนิสัยการกินของเธอและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างจำเป็นต้องมีผู้ช่วยดูแลละให้คำแนะนำ แอนนาได้ใช้ช่องทางพบปะและออนไลน์แบ่งปันประสบการณ์กับคนที่รับการรักษาเหมือนๆ กัน

          การออกกำลังกายค่อยๆ กลับเข้าสู่กิจวัตรของแอนนา โดยเริ่มจากการเดินเบาๆ และค่อยๆ เพิ่มความหนักขึ้นเมื่อการฟื้นตัวของเธอดำเนินไป กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อสุขภาพกายของเธอเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจด้วย

 

บทความโดย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. ศาสตรา ทัพศาสตร์
ความชำนาญ : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป