ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เสกสิต โอสถากุล

ความสามารถด้านภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ความชำนาญ

  • กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

ประจำศูนย์แพทย์

  • ศูนย์สุขภาพเด็ก

การศึกษา

  • พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วว.กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อว.กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ แพทยสภา
  • Certificate in Pediatric Gastroenterology (Brisbone. Australio)

ประเภท

  • แพทย์นอกเวลา

ความสนใจด้านคลินิค

  • วันอาทิตย์ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
ตารางออกตรวจ
วันพุธ 16:00 - 19:00 น.
วันอาทิตย์ 09:00 - 11:00 น.