ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ปกิต วิชยานนท์

ความชำนาญ

  • ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
  • ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช

ประจำศูนย์แพทย์

  • สถาบันภูมิแพ้สมิติเวช

การศึกษา

  • Doctor of Medicine (honor), Faculty of Medicine, Chulalongkorn University , 1975

วุฒิบัตร

  • Diplomate of the American Board of Pediatrics (1981)
  • Certified, Pediatric Infectious Diseases , The Children’s Mercy Hospital University of Missouri at K
  • Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Thai Medical Council (1989)
  • Diplomate of the American Board of Allergy and Immunology (1989)
  • Certified, Sub-board of Pediatric Pulmonology, Thai Medical Council (1995)

ประเภท

  • แพทย์ประจำ
ตารางออกตรวจ
วันอังคาร 13:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสฯ 13:00 - 20:00 น.