แพทย์หญิง พีรดา ภูมิสมบัติ

ความชำนาญ

  • ศัลยกรรม
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยสตร์

ประจำศูนย์แพทย์

  • ศูนย์ผิวพรรณและความงาม

ประเภท

  • แพทย์ประจำ
ไม่มีตารางออกตรวจ