MiteDtex Mite Hunter

ชุดทดสอบปริมาณไรฝุ่นในที่พักอาศัย

ให้บริการโดยห้องแล็บสถาบันภูมิแพ้
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
 • รู้ผลรวดเร็ว
 • แม่นยำ
 • รับรองจากเเพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้
คลิกเพื่อลงทะเบียนชุดตรวจ ลงทะเบียน

ไรฝุ่นคือแมลงขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

ไรฝุ่นและมูลของไรฝุ่นเป็นสารก่อภูมิแพ้ทางเดินหายใจในคนจำนวนมาก
โดยเฉพาะคนที่มีอาการแพ้ หรือมีความไวต่อไรฝุ่น

อาหารหลักของไรฝุ่นคือ เศษเซลล์ผิวหนัง สะเก็ดผิวหนัง ไขมัน และขี้ไคล เพราะเศษเซลล์ผิวหนังวันละหลายพันชิ้นหลุดร่วงจากร่างกายมนุษย์ลงบนที่นอน นอกจากนี้ร่างกายยังขับเหงื่อและขี้ไคลออกมาขณะนอนหลับ

ทำให้ที่นอนเป็นที่อยู่อาศัย และแหล่งเพาะพันธุ์ชันดีของไรฝุ่น

ไรฝุ่นส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร ?

ระดับไรฝุ่นในบ้านที่ ระดับปานกลาง คือ group 1 antigen
สูงกว่า 2 ug/g dust อย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ฉับพลัน
แต่อาจเพิ่มโอกาสแพ้ไรฝุ่น และโรคหอบหืดในผู้อยู่อาศัยได้ในระยะยาว
จากการศึกษาพบว่าเด็กอายุ 1 ปี ที่ไม่ได้เป็นโรคหอบหืด เมื่อสัมผัสไรฝุ่นระดับ
สูงกว่า 2 ug/g dust เป็นเวลา 10 ปี มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเป็นโรคหอบหืด

MiteDtex Mite Hunter

ชุดทดสอบปริมาณไรฝุ่นในที่พักอาศัย

นวัตกรรมใหม จากสถาบันภูมิแพ้ สมิติเวช ธนบุรี
ที่จะทำให้คุณสามารถตรวจสอบปริมาณไรฝุ่น
ในที่พักอาศัยของคุณได้อย่างง่ายดาย

รู้ก่อน แก้ก่อน
ปกป้องบ้านของคุณให้ปลอดภัยจากไรฝุ่น

ขั้นตอนการใช้งาน ชุดทดสอบปริมาณไรฝุ่น MiteDtex

 • 1
  ลงทะเบียนชุดตรวจ
 • 2
  เก็บตัวอย่างฝุ่น
  ในพื้นที่ที่คุณต้องการ
 • 3
  ส่งตัวอย่างฝุ่น
  ไปที่สถาบันภูมิแพ้
  สมิติเวชธนบุรี
 • 4
  รอรับผล
  ผ่านทาง Email

หลักการทดสอบ

 • ตัวอย่างฝุ่นที่เก็บมา จะถูกนำไปแยกกวานินด้วยสารสกัด (extraction buffer)
  สารละลายชั้นบนที่ผ่านกระบวนการตกตะกอนจะถูกนำมากรองด้วยตัวกรองชนิดพิเศษ
 • ตัวอย่างฝุ่นจะถูกนำมาวิเคราะห์ปริมาณสารกวานินด้วยปฏิกิริยาทางเคมี ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในหลอด
  ทดสอบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสี จากไม่มีสี กลายเป็นสีแดงเรื่อย ๆ ถึงสีแดงเข้ม
 • ทำการแปลผลจากการเทียบสีของสารละลายกับแผ่นสีของชุดทดสอบที่ได้รับการเทียบ
  ระดับกับสารกวานินมาตรฐาน ทำให้สามารถระบุปริมาณของสารกวานินที่ตรวจพบใน
  ตัวอย่างฝุ่นได้อย่างแม่นยำ ขั้นตอนเหล่านี้ใช้เวลาเพียง 10 -15 นาที
ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องระดับปริมาณของไรฝุ่นและความอันตราย ระดับไรฝุ่น

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ SAI

MiteDtex

ชุดการทดสอบปริมาณไรฝุ่นโดยการเก็บตัวอย่างไรฝุ่นในบริเวณที่คุณต้องการ

ราคา 900 บาท
Blattanex Gel

เจลกำจัดแมลงสาบ ไบเออร์ แบลททาเน็กซ์เจล มีใบรับรอง HACCP ขนาด 12 กรัม

ราคา 275 บาท