กลุ่มลูกค้าองค์กร

ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจ
ที่มอบให้ รพ.สมิติเวช ธนบุรี ได้ดูแล