มาตรฐานการรับรอง

Asia’s Most Trusted Healthcare Services Company from Asia
(Thailand Region)

นพ.นิวัฒน์ จี้กังวาฬ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เป็นตัวแทนรับรางวัล Asia’s Most Trusted Healthcare Services Company from Asia (Thailand Region) ดีเด่น สาขา Healthcare Services ที่มอบให้กับองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการ ทางด้านสุขภาพมากที่สุดแห่งเอเชีย ทำให้ผลประกอบการเพิ่มขึ้นจากข้อมูลตลาดหลักทรัพย์อย่างเห็นได้ชัดเจน และแสดงถึงความเป็น ผู้นำ ในการพัฒนาทางด้านธุรกิจ ปี พ.ศ.2561

 

 

การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันโรคภูมิแพ้ สมิติเวช (SAI), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ Icahn School of Medicine at Mount Sinai (ISMMS) ประเทศสหรัฐอเมริกาSamitivej Allergy Institute (SAI)

 

 

ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการรักษาโรคภูมิแพ้ระดับสากลสถาบันโรคภูมิแพ้ สมิติเวช (Samitivej Allergy Institute- SAI) การรักษาโรคภูมิแพ้ระดับสากล ด้วยการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันโรคภูมิแพ้ สมิติเวช (SAI), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ Icahn School of Medicine at Mount Sinai (ISMMS) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ในความร่วมมือทางการแพทย์ การศึกษา วิจัย และการพัฒนานวัตกรรม การรักษาโรคภูมิแพ้ เพื่อนำประโยชน์สูงสุดในการรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ร่วมกัน

 

 

 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ศ.เกียรติคุณ นพ.ปกิต วิชยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้ สมิติเวช (SAI) รพ.สมิติเวช ธนบุรี พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มรพ.สมิติเวชและรพ.บีเอ็นเอช และนพ.อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้อำนวยการ รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ พร้อมทั้งตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำโดย ศ. ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผศ.พญ.ปัญจมา ปาจารย์ และอ.พญ. วิชชญา ศรีสุวัจรีย์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Icahn School of Medicine at Mount Sinai (ISMMS) ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับการต้อนรับจาก Prof. Dennis Charney คณบดี the Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Prof. Hugh A Sampson ผู้ก่อตั้งสถาบัน the Jaffe Food Allergy Institute และ Prof. Scott Sicherer ผู้อำนวยการ the Jaffe Food Allergy Institute and Chief of the Division of Pediatric Allergy & Immunology at Mount Sinai

 

 

งานประชุมนานาชาติ KAAACI-KAPARD-WPAS-INTERASMA Joint Congress ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562

 

 

 

 

สถาบันโรคภูมิแพ้ สมิติเวช รพ.สมิติเวช ธนบุรี และโรงพยาบาล BNH (Samitivej Allergy Institute) และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ นำทีมโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ปกิต วิชยานนท์ เป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุม รวมทั้ง พญ.จุฬามณี วงศ์ธีระญาณี, พญ. นันทนัช หรูตระกูล, พญ. อัญชลี เสนะวงษ์ และทีมแพทย์จากรพ.ศิริราช ได้แก่ ผศ.พญ.ปัญจมา ปาจารย์, พญ.วิชชญา ศรีสุวัจรีย์ ได้รับการคัดเลือกไปนำเสนอผลงาน วิชาการประเภท Oral Presentation ในหัวข้อเกี่ยวกับการแพ้แป้งสาลีทั้งนี้ สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช ได้รับความสนใจและ คำชื่นชมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสถาบันโรคภูมิแพ้ที่สามารถให้การรักษาโรคแพ้อาหาร ที่มีชื่อเสียงในระดับแนวหน้า ของภูมิภาคเอเชีย