Sleep Test ตรวจภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ

Sleep Test ตรวจภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ

บาท / ชุด

รายละเอียด

รพ.สมิติเวช ธนบุรี เปิดให้บริการตรวจ Sleep Test โดยมี 2 แบบให้เลือก Home Sleep Test และ Sleep Test ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ซึ่งเราแนะนำ...

1.Sleep Test ตรวจภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ที่รพ.สมิติเวช ธนบุรี 
ใช้ชีวิตได้ไม่เต็มที่... ตอนกลางวัน สาเหตุหลักมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ?
alt text

Prestige Check ราคา 15,500 บาท
Ultimate
Intense Check ราคา 29,000 บาท
Wisdom
Complete Care ราคา 35,000 บาท

*วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2567
*ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ
*กรณีต้องการใช้ประกันสุขภาพเข้ารับบริการตรวจการนอนหลับ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์

2. Home Sleep Test ตรวจภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ที่บ้าน สำหรับท่านใดที่ต้องการตรวจการนอนหลับในราคาพิเศษเลือกโปรแกรมนี้ได้...

????Home Sleep Test ตรวจสุขภาพการนอนหลับที่บ้านของคุณ

ติดตั้งอุปกรณ์ด้วยตนเองที่บ้าน ราคา 4,990 บาท 

เจ้าหน้าที่บริการติดตั้งอุปกรณ์ถึงที่บ้าน ราคา 6,900 บาท
*ภายในรัศมี 10 กิโลเมตรจากรพ.สมิติเวช ธนบุรี

หมายเหตุ
: วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
: ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ
: กรณีต้องการใช้ประกันสุขภาพเข้ารับบริการตรวจการนอนหลับ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์


 

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ

นายแพทย์ ชาญสิริ เสกสรรค์วิริยะ
alt text

Home Sleep Test & Sleep Test ตรวจภาวะหยุดหายใจขณะหลับ