โปรแกรมตรวจระดับสารอาหาร ในร่างกาย (Micronutrient Profile)

โปรแกรมตรวจระดับสารอาหาร ในร่างกาย (Micronutrient Profile)

9,500 บาท / ชุด

14,800 บาท

รายละเอียด

การรับประทานอาหารช่วยป้องกันโรค และลดความเสื่อมของร่างกายได้จริงหรือ?

ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง พร้อมออกแบบ Life Style การดูแลสุขภาพของคุณจากภายในสู่ภายนอก ปรับเปลี่ยน วางแผนการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์สุขภาพดี (Wellness Center)
โทร. 02-408-0123

 

หมายเหตุ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เท่านั้น

 

สอบถามเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน