โปรแกรมผ่าตัดแก้ไขสายตา (PRK / Tran PRK)

โปรแกรมผ่าตัดแก้ไขสายตา (PRK / Tran PRK)

TRK , Tran PRK

35,000 บาท / ชุด

39,000 บาท

รายละเอียด

 

ระยะเวลา : ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

 

หมายเหตุ 

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว โรงพยาบาลขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจประเมินก่อนทำ 1,500 บาท

 

สอบถามเพิ่มเติม / นัดหมายเพื่อตรวจประเมินก่อนทำ

เพิ่มเพื่อน