โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม

อายุน้อยกว่า 35 ปี , อายุ 35 ปี ขึ้นไป

2,500 บาท / ชุด

3,900 บาท

รายละเอียด

“มะเร็งเต้านม” ภัยเงียบใกล้ตัวผู้หญิง
แล้วใครบ้าง ที่จะเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม?


 

หมายเหตุ 

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
  • ในกรณีที่จำเป็นต้องส่งปรึกษาเพิ่มเติม โรงพยาบาลขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เท่านั้น

 

สอบถามเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน