แพทย์หญิง ณัฐสุดา แสนทวี

ความชำนาญ

  • มะเร็งนรีเวชวิทยา
  • สาขามะเร็งวิทยานรีเวช

ประจำศูนย์แพทย์

  • ศูนย์สุขภาพสตรี

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ปี พ.ศ. 2556
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี ปี พ.ศ. 2559

ประเภท

  • แพทย์ประจำ
ตารางออกตรวจ
วันจันทร์ 08:00 - 19:00 น.
วันอังคาร 08:00 - 19:00 น.
วันพุธ 08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ 08:00 - 18:00 น.