นายแพทย์ ณัฐพล เชิดหิรัญกร

ความสามารถด้านภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ความชำนาญ

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ประจำศูนย์แพทย์

  • ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาล ปี พ.ศ. 2556 (Diplomate Thai Board

ประเภท

  • แพทย์ประจำ
ไม่มีตารางออกตรวจ