นายแพทย์ ศัลยวิทย์ จิตต์มิตรภาพ

ความชำนาญ

  • ระบบทางเดินอาหารและตับ
  • โรคระบบทางเดินอาหาร

ประจำศูนย์แพทย์

  • ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2552
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ

ประเภท

  • แพทย์นอกเวลา
ตารางออกตรวจ
วันอังคาร 08:00 - 19:00 น.
วันศุกร์ 08:00 - 17:00 น.