สิทธิข้าราชการ

สิทธิพิเศษสำหรับข้าราชการและครอบครัว
สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

 

หมายเหตุ

  1. ผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลในโครงการคือข้าราชการและครอบครัวตามระเบียบกรมบัญชีกลาง
  2. สำหรับการผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้าตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง
  3. ราคาดังกล่าวเฉพาะโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เท่านั้น
  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02-438-9000