คำชื่นชมจากผู้ป่วย

คำชื่นชมจากผู้ป่วย

 

“เริ่มเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนัง รักษามาหลายที่ แต่อาการไม่ดีขึ้น จึงตัดสินใจ มารักษาที่นี่ ผลการรักษาดีขึ้นมากค่ะ”

น้องลิตเติ้ล และคุณแม่
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน

“ท้อแท้กับโรคนี้มาก หลังจากได้รับการดูแลจากทางสมิติเวช เหมือนได้ชีวิตใหม่ กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้้””

คุณสมชาย อินทร์สูงเนิน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน

“ท้อแท้กับโรคนี้มาก หลังจากได้รับการดูแลจากทางสมิติเวช เหมือนได้ชีวิตใหม่ กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้้””

คุณสมชาย อินทร์สูงเนิน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน