ฟันร้าวปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยโดยที่คุณคาดไม่ถึง

11 มีนาคม 2567

ทันตแพทย์หญิง เสาวนีย์ เสถียรถาวร

การเคี้ยวอาหารแข็งมักเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดฟันร้าว หากมีการนอนกัดฟันร่วมด้วย จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดฟันร้าวมากขึ้น 
 
ฟันร้าวพบได้บ่อยในฟันกรามบนและล่างซี่ในสุด 
 
รอยร้าวบนตัวฟันพบได้ทั้งกรณีที่มีอาการ เช่น เสียว ปวด เคี้ยวแล้วเสียวเป็นบางมุม โดยเฉพาะจังหวะที่กัดฟันแล้วปล่อย และกรณีที่ไม่มีอาการใดๆ
 
กรณีที่ไม่มีอาการใดๆ ยังไม่จำเป็นต้องทำการรักษา แต่หากมีอาการเสียวฟัน เคี้ยวแล้วเสียวฟัน อาจจะต้องทำการอุดปิดรอยร้าว หรือครอบฟันเพื่อป้องกันรอยร้าวลุกลามจนเกิดการแตกของฟันได้
 
หากรอยร้าวลุกลามไปยังโพรงประสาทฟัน รอยร้าวดังกล่าวจะเป็นช่องทางให้แบคทีเรียเข้าไปยังโพรงประสาทฟัน ทำให้เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันติดเชื้อ อักเสบ จนมีอาการปวดฟันได้ ในกรณีนี้มีเพียงสองทางเลือกเท่านั้น คือ รักษารากฟันและบูรณะด้วยครอบฟัน หรือ ถอนฟันแล้วใส่ฟันปลอม 
 
หากสงสัยว่าตนเองมีรอยร้าวที่ฟัน จะเลือกการรักษาอย่างไรนั้น ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจอย่างละเอียด ถ่ายภาพรังสี เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมในแต่ละรายไป
 
หมอนำภาพฟันร้าว3ภาพมาให้ชมเป็นตัวอย่างค่ะ 2ภาพแรก ผู้ป่วย2ราย มีประวัติเคี้ยวถั่วอัลมอนด์เม็ดเต็มเป็นประจำ ซึ่งค่อนข้างแข็งมาก ส่วนภาพที่3 ผู้ป่วยให้ประวัติว่าเคี้ยวโดนกระดูกไก่
 
การเลือกทานอาหารที่เหมาะสม ไม่แข็งจนเกินไป จะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการเกิดฟันร้าวได้นะคะ

บทความโดย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ทพญ. เสาวนีย์ เสถียรถาวร
ความชำนาญ : ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมรักษารากฟัน