• ติดต่อเรา
  • th

    • cn
    • en
    • th
 


รับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560
สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดย สภาเทคนิคการแพทย์

 


รับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 


Department of Medical Sciences Ministry of Public Health
 


มาตรฐานรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA)