นายแพทย์ เอกรัชช์ นเรศเสนีย์

ความสามารถด้านภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ความชำนาญ

  • ระบบประสาทและสมอง
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุศาสตร์ระบบประสาท

ประจำศูนย์แพทย์

  • ศูนย์อายุรกรรม

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี พ.ศ. 2551

ประเภท

  • แพทย์ประจำ
ตารางออกตรวจ
วันจันทร์ 08:00 - 16:00 น.
วันพุธ 17:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสฯ 08:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ 09:00 - 12:00 น.