ศูนย์กระดูกและข้อ เราบริการให้คำปรึกษา รักษา และดูแลทุกปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อ รวมทั้งกล้ามเนื้อ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อดูแลคุณอย่างครบทุกด้าน ด้วยทางเลือกการรักษาทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัด โดยเราคำนึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการดังต่อไปนี้


 
  • บริการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกหลังและกระดูกสะโพก
  • บริการให้คำปรึกษาแนะนำและรักษาผู้เป็นโรคกระดูกพรุนหรือโรคกระดูกโปร่งบาง
  • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
  • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้านเดียว
  • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ
  • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
  • ให้การรักษาและผ่าตัดโรคกระดูกหักเนื่องจากอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา
  • การรักษาโรคนิ้วล็อค รักษาพังผืดกดทับเส้นประสาท
  • ให้การรักษาเกี่ยวกับโรคทงกระดูกและข้ออื่น ๆ
นอกจากนี้เรายังมีบุคคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงเพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วย โดยการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายให้สมบูรณ์อย่างต่อเนื่องและถูกวิธี รวมถึงมีห้องตรวจผู้ป่วย ห้องทำการรักษาที่มีอุปกรณ์และเครื่องมืออย่างครบครัน ห้องผ่าตัดที่มีมาตรฐานสูง พร้อมด้วยเครื่องมือภายในห้องผ่าตัดที่ทันสมัย และที่สำคัญที่สุดเราตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ด้วยบริการดูแลผู้ป่วยอย่างใส่ใจในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการติดเชื้อและเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ

“เราเข้าใจคุณเป็นอย่างดี” เรามีการให้ความรู้ผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงกระบวนการรักษาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการผ่าตัด รวมถึงมีการฝึกกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพบำบัด เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ป่วยก่อนได้รับการผ่าตัด มีการให้ความรู้ระหว่างที่ทำการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และก่อนกลับบ้านคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดและข้อจำกัดต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยให้มากที่สุดอีกด้วย
 
“เราจะทำให้คุณกลับไปมีชีวิตที่คุณคิดถึง อย่างที่คุณคิดไม่ถึง”
เพราะ #เราไม่อยากให้ใครป่วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการได้ที่ : ศุนย์กระดูกและข้อ
โทร : 02-408-0103
สถานที่  : อาคาร A ชั้น 1
เพิ่มเพื่อน