ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี มีความมุ่งมั่นในการนำสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งด้านข้อมูลทางการแพทย์ การดูแลรักษา การบริการ และเครื่องมือที่ได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมให้บริการทุกด้านในเรื่องของสตรี ทั้งด้านสูตินรีเวช ภาวะเจริญพันธุ์ วัยทอง ตลอดจนการให้คำปรึกษาปัญหาด้านต่างๆ ของคุณสุภาพสตรีแบบครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล

การบริการ
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal fetal medicine)
 • ตรวจสุขภาพปรึกษาก่อนแต่งงาน และก่อนมีบุตร
 • ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน
 • การรักษาผู้มีบุตรยาก
 • การดูแลสตรีวัยทองและวัยหมดประจำเดือน
 • ปรึกษาเรื่องคุมกำเนิดที่เหมาะสม เช่น การฉีดยาคุมกำเนิด ใส่ห่วง ยาฝังคุมกำเนิด และทำหมัน
 • ดูแลฝากครรภ์ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรม เพื่อหาโรคและความผิดปกติของทารกโดยการตรวจหาโรค Down syndrome โดยการเจาะเลือดคัดกรอง Screening test หรือการเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจเจาะโครโมโซมโดยตรง (Amniocentesis)
 • อัลตร้าซาวนด์ เพื่อดูความผิดปกติของทารกตลอดจนการติดตามการเจริญเติบโตของทารกทั้ง 2 มิติและ 4 มิติ
 • ให้บริการคลอดบุตรโดยสูติแพทย์และการดูแลทารกแรกเกิดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Neonatologist)
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจความผิดปกติของปากมดลูกโดยวิธีส่องกล้อง Colposcopic]
 • หัตถการรักษาความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก ในระยะเริ่มแรกโดยการใช้ห่วงไฟฟ้า เพื่อตัดนำเซลล์ปากมดลูกออก LEEP
 • ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวช ด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง Laparoscopic
 • การรักษาโรคมะเร็งทางนรีเวช เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ และมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เป็นต้น โดยการผ่าตัด และการใช้ยาเคมีบำบัด