สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันภูมิแพ้สมิติเวช 
โทร : 02-408-0111