สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกรังสีเพื่อการวินิจฉัย
โทร : 02-408-0108