ไม่ใช่แค่วินิจฉัย แต่รักษาคุณด้วยความตั้งใจทุกขั้นตอน เพื่อให้คุณกลับมามีชีวิตที่สดใสอีกครั้ง

  
สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช Samitivej Allergy Institute (SAI)
นำทีมโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ปกิต วิชยานนท์ ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะดูแลรักษาโรคภูมิแพ้ทั้งทางจมูก ตา ผิวหนัง การแพ้อาหาร หอบหืด ไซนัสอักเสบ เป็นต้น ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยได้รับความรู้และเข้าใจถึงวิธีการรักษาตั้งแต่แรกเข้ามา ด้วยความใส่ใจและเพื่อให้ผลลัพธ์ในการรักษาออกมาดี พร้อมการบริการอย่างครบครันด้านสถานที่ และทีมผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด
 
การตรวจภูมิแพ้
 • ตรวจทดสอบภูมิแพ้ด้วยวิธีสะกิดผิวหนัง (Skin prick test)
  • ตรวจเพื่อช่วยในการวินิจฉัยของแพทย์เพื่อแยกชนิดของโรคภูมิแพ้ได้ดียิ่งขึ้น
  • ตรวจโดยการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังด้วยวิธีการสะกิด
  • เหมาะกับผู้ที่มีอาการแพ้เรื้อรัง เป็นๆ หายๆ และสงสัยว่าอาจเกิดจากภูมิแพ้
 • การตรวจค่าไนตริกออกไซด์ในลมหายใจออก (FeNO)
  • ตรวจเพื่อช่วยประเมินภาวะการอักเสบของหลอดลม ใช้ประกอบการวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคหืด
  • ตรวจโดยใช้ปากอมที่เป่า (Mouthpiece) ให้สนิท แล้วเป่าลมออกอย่างช้า ๆ ด้วยความเร็วคงที่
  • เหมาะกับการใช้ร่วมกับการตรวจสมรรถภาพปอดวิธีอื่น เพื่อวางแผนการรักษา
 • ตรวจเลือดหาสารก่อภูมิแพ้ระดับโปรตีนโมเลกุล (ISAC)
  • ตรวจเพื่อลดปัญหาเรื่องผลการทดสอบลวง และสามารถระบุการแพ้ข้ามกลุ่มของโปรตีนได้ ทำให้การวินิจฉัยและการรักษาโรคภูมิแพ้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ตรวจโดยการเจาะเลือดในปริมาณน้อย
  • เหมาะกับผู้ป่วยที่มีการแพ้สารหลายๆ ชนิด หรือผู้ที่มีประวัติไม่สัมพันธ์กับอาการของโรค
 • การรักษาโรคภูมิแพ้อาหารชนิดเฉียบพลันรุนแรง (Oral immunotherapy, OIT)
  • ตรวจเพื่อรักษาโรคแพ้อาหาร
  • ตรวจโดยโดยให้รับประทานอาหารที่แพ้ทีละน้อยในระดับที่ปลอดภัย เพื่อสังเกตอาหารของผู้ป่วย
  • เหมาะกับผู้ป่วยที่มีอายุ มากกว่า 5 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้อาหารรุนแรง นอกจากนี้ยังเหมาะกับการรักษาการแพ้อาหารประเภท นมวัว ไข่ แป้งสาลี ถั่วลิสง เป็นต้น
 • การทดสอบการแพ้อาหาร (Food Challenge)
  • ตรวจเพื่อการแพ้ทำเพื่อทดสอบว่าอาหารที่รับประทานนั้น ทานในปริมาณใด จะส่งผลเสีย หรือแอฟเฟ็คกับร่างกาย เพื่อลีกเลี่ยงภาวะแพ้อาหาร
  • ตรวจโดยการให้รับประทานอาหารที่สงสัยโดยค่อยๆ เพิ่มทีละน้อย และติดตามอาการภายใต้การดูแลของแพทย์
  • เหมาะกับผู้ที่มีประวัติแพ้อาหาร
 • การรักษาโรคภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis)
  • ตรวจเพื่อช่วยลดอาการคัน ทำให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • ตรวจโดยวิธีแช่น้ำเกลือและพันด้วยผ้าพันแผล
  • เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง และผู้ที่มีลักษณะเป็นผื่นเรื้อรังกระจายตามบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย
การบริการ
 • ตรวจทดสอบภูมิแพ้ด้วยวิธีสะกิดผิวหนัง(Skin prick test) และการตรวจเลือดจำเพาะหาภูมิแพ้ (Specific IgE) ในกลุ่มโรคภูมิแพ้ เช่น Allergic rhinitis, Food allergy, Anaphylaxis, Asthma, Atopic dermatitis
 • ตรวจเลือดหาสารก่อภูมิแพ้ระดับโปรตีนโมเลกุล (Component-resolved diagnosis, CRD) ด้วยวิธี Biochip technique จากส่วนประกอบสารก่อภูมิแพ้ระดับโปรตีนโมเลกุล 112 ชนิดจากสารก่อภูมิแพ้ 51 ชนิด
 • เคยมีประวัติ ผลตรวจทดสอบว่าแพ้ที่สัมพันธ์กับโรค เพื่อการรักษาต่อเนื่อง
 • ตรวจความไวของหลอดลม (Bronchoprovocation test) รวมถึงการตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary function test ) ในโรคหอบหืด
 • การตรวจค่าไนตริกออกไซด์ในลมหายใจออก (FeNO) ในโรคหอบหืด
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ป่วยภูมิแพ้(Environment control)
 • ให้การรักษาภูมิแพ้โดยวัคซีนภูมิแพ้ (Allergen immunotherapy)
 • ให้การรักษาโรคภูมิแพ้อาหารชนิดเฉียบพลันรุนแรง (Oral immunotherapy, OIT)
 • การทดสอบการแพ้อาหาร (Food Challenge)
 • ให้การรักษาโรคภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis) ด้วยการทำ Saline bath และWet warp therapy (WWT)
 • การตรวจค้นเพื่อสืบหาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ (Primary immunedeficiency diseases)
 • ให้ความรู้เรื่องโรคภูมิแพ้ การใช้ยาอย่างถูกต้อง รวมถึงการติดตามการรักษา
 • ให้ยากลุ่ม Immunomodulator (eg. Anti IgE, IVIG)
 • ให้การดูแลรักษา และรับปรึกษาโรคภูมิแพ้ที่อาจจะยังคิดไม่ถึง ซึ่งมักเกิดกับผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการเรื้อรัง เช่น โรคไซนัสอักเสบ เยื่อบุตาอักเสบ หอบหืด ไอเป็นๆหายๆ ลมพิษ ตาหรือปากบวม ผิวหนังอักเสบเรื้อรัง การแพ้แบบรุนแรงเฉียบพลัน (Anaphylaxis)
อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์


 
 • เครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด (Spirometry)
 • เครื่องทดสอบค่าไนตริกออกไซด์ในลมหายใจออก (FeNO)
 • ห้องทดสอบการแพ้อาหารความเสี่ยงต่ำ (Low risk oral food challenge room) และห้องทดสอบการแพ้อาหารความเสี่ยงสูง (High risk oral food challenge room)
 • ชุดการตรวจภูมิแพ้ด้วยวิธีการสะกิดผิวหนัง
 • เครื่อง ImmunoCAP ISAC เพื่อตรวจสารก่อภูมิแพ้ระดับโปรตีนโมเลกุล
 • การตรวจเซลล์เยื่อบุจมูก เยื่อบุตา (Nasal cytology, Conjunctival cytology)
 • การตรวจเซลล์ในเสมหะ (Induced sputum cytology)
 • ห้องวีดีทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้
   

ห้อง Wet wrap therapy

สอบถามเพิ่มเติม / เพิ่มเพื่อน Line 

โทร : 02-408-0111

เพิ่มเพื่อน