สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกอายุรกรรม
โทร : 02-408-0101