​มะเร็งป้องกันได้ด้วยการตรวจยีน

13 พฤษภาคม 2563


ยีนที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดมีโอกาสกลายพันธุ์เป็นยีนมะเร็งได้ทุกคน
ขึ้นอยู่ที่ว่ายีนนั้นจะกลายพันธุ์ก่อให้เกิดมะเร็งหรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น

 • พฤติกรรมการใช้ชีวิต
 • สิ่งแวดล้อม
 • สารเคมี
 • ความผิดปกติของตัวเราเอง
 • พันธุกรรม

แต่หากเราสามารถทราบได้ก่อนว่ามียีนที่กลายพันธุ์แล้ว ซึ่งจะทำให้มีความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งสูงกว่าปกติ ก็จะช่วยให้เราวางแผนการใช้ชีวิตเพื่อป้องกันตัวเองจากโรคมะเร็งในอนาคตได้ การตรวจพันธุกรรมหรือการตรวจยีนจึงเป็นการตรวจร่างกายในระดับลึกที่สุด ช่วยให้เราเราคาดการณ์ได้ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งแค่ไหน โดยในปัจจุบันสามารถตรวจได้กับมะเร็งทุกชนิด
โดยเฉพาะมะเร็งที่พบได้บ่อย เช่น

 • มะเร็งเต้านม
 • มะเร็งรังไข่
 • มะเร็งลำไส้

การตรวจยีนพันธุกรรมโรคมะเร็งสามารถทำได้หลายวิธี
ซึ่งจะทราบผลได้ภายใน 1 เดือน โดยมีวิธีการตรวจดังนี้

 • การตรวจจากเลือด
 • การตรวจจากน้ำลาย
 • การตรวจโดยการใช้สำลีพันปลายไม้ขูดจากกระพุ้งแก้ม

หากผลตรวจออกมาเป็นลบ
แสดงว่าไม่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมในการเกิดมะเร็ง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความเสี่ยงกับการเป็นมะเร็ง

สำหรับผู้ที่ผลออกมาเป็นบวก
มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งทางพันธุกรรมมากกว่าปกติ แพทย์จะให้คำแนะนำและดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด รวมถึงวางแผนการตรวจสุขภาพ และการดูแลตัวเองเกี่ยวกับการใช้ชีวิต อาหารการกิน และข้อควรระวังต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เพิ่มโอกาสในการเกิดมะเร็งในอนาคต
มะเร็งโรคร้ายที่ใครก็ไม่อยากเป็น แต่หากเราเตรียมแผนการป้องกันและการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากมะเร็งได้ตั้งแต่เริ่มต้น ก็จะช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และมีความสุข

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน