ตรวจตับ แบบไม่ต้องเจาะ ไม่ต้องเจ็บ ด้วย FibroScan

13 พฤษภาคม 2563


ทำไมถึงควรตรวจคัดกรองความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งตับ ?
ตับอวัยวะสำคัญที่มักถูกละเลย ตับมีหน้าที่กำจัดของเสียที่มีอยู่ในร่างกายและในปัจจุบันพบว่ามีภาวะไขมันพอกตับสูงขึ้นซึ่งสามารถนำไปสู่การเป็นตับแข็งและมะเร็งตับได้ โดยผู้ที่เป็นมะเร็งตับจะโอกาสรอดเพียง 13% และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาอยู่ที่ประมาณ 1,200,000 – 1,500,000 บาท

ทั้งนี้โรคตับสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย ไม่เว้นแม้แต้ผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เพราะสาเหตุการทำร้ายตับนอกจากการ ดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ยังเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นจากการรับประทานอาหารทอด อาหารที่มีไขมันสูง ดังนั้นการตรวจภาวะไขมันพอกตับด้วยวิธี Fibro Scan-CAP จะสามารถช่วยคัดกรองภาวะไขมันพอกตับด้วย และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่จะเกิดขึ้นจากการรักษาโรคตับในอนาคต และที่สำคัญยังช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับอีกด้วย

การตรวจ Fibro Scan คืออะไร?

คือเทคโนโลยีการตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ โดยไม่เกิดความเจ็บปวด และไม่ต้องเจาะชิ้นเนื้อตับ

  • สำหรับการวัดภาวะตับแข็ง จะใช้หลักการปล่อยคลื่นความถี่ต่ำเข้าไปในตับ แล้ววัดคลื่นที่สะท้อนกลับมาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงต่ำ จากนั้นเครื่องจะประมวลผลออกมาเป็นค่าความแข็งของเนื้อตับ
  • สำหรับการวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ จะใช้หลักการปล่อยคลื่นเสียงความถี่ต่ำเข้าไปในเนื้อตับ และวัดค่าความต้านทานนั้น ๆ หากตับมีปริมาณไขมันสะสมมาก ก็จะมีแรงต้านทานมาก ค่าที่ใด้ก็จะสูงตามไปด้วย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน