"ตัวไรฝุ่น" สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้

20 เมษายน 2566

แพทย์หญิง ภัทรา ตันติเจริญวิวัฒน์

 

บ้านคนไทยมีไรฝุ่นมากแค่ไหน ?

  • ตัวไรฝุ่น นั้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ในผู้คนจำนวนมาก สารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นจะพบในมูลหรืออุจจาระ ​เมื่อมูลของไรฝุ่นแห้งก็จะฟุ้งกระจายเป็นอนุภาคเล็ก ๆ ในอากาศ เมื่อหายใจนำ ฝุ่นละอองเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานาน ๆ จะก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้เช่น โรคหอบหืดหรือเยื่อบุจมูก อักเสบ โดยอาการที่ปรากฏ ได้แก่ ไอ จาม จมูกอักเสบ ตาแดง น้ำตาไหล น้ำมูกไหล หายใจไม่สะดวกแน่น อึดอัด บวมในคอหรือ ทางเดินหายใจหรือหลอดลมตีบตัน

  • ในสภาพอากาศประเทศไทย อยู่ในเขตร้อนชื้น ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ร้อยละ  60-80  จึงเหมาะสมกับการเจริญเติบโต​ของไรฝุ่นเป็นอย่างดี
  • จากการสำรวจครัวเรือนในประเทศไทย โดยการเก็บตัวอย่างฝุ่นจากที่นอน 630 ครัวเรือน พบตัวไรฝุ่นถึง 555 ครัวเรือน (88.1%) และเมื่อตรวจสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น (Antigen) พบมากถึง 97.9%  ในครัวเรือนเหล่านี้ที่พบไรฝุ่นในปริมาณสูงจนถึงระดับที่สามารถไปกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันมีอาการแพ้ พบได้ถึง 86.8% ( group 1 antigen > 2 ug/g dust)

  • จะเห็นได้ว่าด้วยลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย ทำให้พบ ไรฝุ่น ปริมาณสูงในหลายครอบครัวและให้เกิดอาการภูมิแพ้ตามมา ดังนั้นหมอจึงอยากแนะนำให้ทุกคนกำจัด ไรฝุ่น โดยวิธีซักชุดเครื่องนอนในน้ำร้อนทุกสัปดาห์ ลดแหล่งเก็บ ไรฝุ่น ใช้ผ้าปูที่นอนกัน ไรฝุ่น หรือหากต้องการตรวจวัดปริมาณ ไรฝุ่น ว่าเราทำการขจัดไรฝุ่นได้ดีหรือยังก็สามารถทำได้แล้วในปัจจุบันด้วยชุดตรวจ mitedtex

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช รพ.สมิติเวชธนบุรี
โทร. 02-408-0111​

 

สอบถามเพิ่มเติม  / นัดหมายพบแพทย์

เพิ่มเพื่อน

บทความโดย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
พญ. ภัทรา ตันติเจริญวิวัฒน์
ความชำนาญ : โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน