วิธีการนั่งเพื่อป้องกันการปวดหลัง

18 เมษายน 2566

นายแพทย์ สันติ วงศ์พานิช

 

" นั่งอย่างไร "....ให้ถูกวิธีและป้องกันปวดหลัง   

  1. ปรับเปลี่ยนท่านั่ง: ท่านั่งที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปวดหลังได้ ดังนั้นควรปรับเปลี่ยนท่านั่งให้ถูกต้อง โดยการวางเท้าชิดพื้นหลังตรง และไม่เอียง   ไปข้างหน้าหรือข้างหลัง
  2. ไม่นั่งนาน:  การนั่งเป็นเวลานานๆ อาจเป็นสาเหตุของการปวดหลัง บางช่วงเวลาควรหยุดนั่งเพื่อยืนขึ้นบ้าง เพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
  3. ใช้เก้าอี้ที่มีที่รองรับหลัง: ใช้เก้าอี้ที่มีรองรับหลังและปรับความสูง ให้เหมาะสมกับความสูงของโต๊ะ เพื่อป้องกันการเอียงหรือก้มหน้าเมื่อนั่ง
  4. การออกกำลังกาย: การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่สำคัญในการป้องกันอาการปวดหลัง
  5. ปรับแต่งพื้นที่ทำงาน: ทำการปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้เหมาะสม ด้วยการปรับความสูงของโต๊ะ เปลี่ยนเก้าอี้ หรือเพิ่มที่นั่งและพื้นที่ในการทำงาน   เพื่อลดการเอียงหรือก้มหน้าเมื่อนั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โทร. 02-408-0103

สอบถามเพิ่มเติม  / นัดหมายพบแพทย์

เพิ่มเพื่อน

บทความโดย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. สันติ วงศ์พานิช
ความชำนาญ : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสต์ออร์โธปิดิกส์