ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หาเชื้อ HPV ระดับ DNA

16 สิงหาคม 2564


มะเร็งปากมดลูก คืออะไร ?

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากในผู้หญิง มะเร็งปากมดลูกเป็นความผิดปกติของเซลล์ที่เกิดขึ้นบริเวณปากมดลูก ซึ่งสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะแรกที่มีความผิดปกติ โดยการตรวจภายในร่วมกับการเก็บตัวอย่างเซลล์บริเวณปากมดลูกไปตรวจ  จะบอกว่ามะเร็งปากมดลูกนั้นเป็นอีกโรคที่น่ากลัวก็ว่าได้เพราะในระยะเริ่มแรกมักไม่มีสัญญาณ เมื่อมีอาการมักเป็นในระดับรุนแรงแล้ว  

สาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก

ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (Human Papillomavirus)  แม้จะมีหลายสายพันธุ์ แต่มีสายพันธุ์หลักที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในบริเวณอวัยวะเพศของทั้งหญิงและชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HPV 16 และ 18 เป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูก ซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยง คือทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ทั้งผู้ที่มีคู่นอนหลายคน หรือคนเดียวก็ตาม

อาการแสดงที่มักพบได้บ่อย ได้แก่

  • มีเลือดออกทางช่องคลอด หลังจากมีเพศสัมพันธ์
  • ตกขาวมีความผิดปกติ
  • ประจำเดือนมาน้อย หรือมามากผิดปกติ
  • เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์
  • เลือดออกในวัยหลังหมดประจําเดือน
  • อ่อนเพลีย ซีด เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
  • ปวดท้องน้อย

ข้อแนะนำในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง

  • กลุ่มที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรได้รับการตรวจคัดกรองเมื่ออายุ 30 ปี
  • กลุ่มเสี่ยงควรได้รับการตรวจคัดกรองเมื่ออายุ 25 ปี หรือเมื่อเริ่มต้นมีเพศสัมพันธ์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์สุขภาพสตรี รพ.สมิติเวช ธนบุรี
โทร. 02-408-0105

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ซื้อแพคเกจ

เพิ่มเพื่อน