การตรวจการนอนหลับ

01 มกราคม 2566


อาการกรน เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ในคนทั่วไป หลายท่านอาจคิดว่าเป็นเรื่องปกติหรือน่าขัน แต่อาการกรนอาจมาพร้อมกับภัยร้ายนั่นคือ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
หากปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษา ?
 • ระยะสั้น : การหยุดหายใจเป็นช่วงๆขณะนอนหลับ ทำให้ร่างกายเกิดการตื่นตัวเรื่อย ๆ ขณะนอนหลับ ทำให้การนอนไม่มีคุณภาพ หลับไม่ลึก เกิดความง่วงระหว่างวัน ความจำไม่ดี สมองไม่ปลอดโปร่ง หงุดหงิดง่าย อารมณ์แปรปรวน ปวดหัวช่วงเช้า
 • ระยะยาว : เมื่อมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ จะทำให้หัวใจและปอดทำงานหนักขึ้น มีภาวะความดันโลหิตสูงได้ในอนาคต หรือควบคุมความดันโลหิตได้ยากขึ้น เพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมองตีบ หัวใจเต้นผิดจังหวะ และภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น 

เมื่อไหร่ถึงควรสงสัยว่าคุณกำลังเสี่ยงกับโรคนี้ ?
เรามักสงสัยภาวะนี้ในคนที่มีปัจจัยเสี่ยง หรืออาการสำคัญ ได้แก่ (รวมกันอย่างน้อย 3 ข้อขึ้นไป)

 • มีอาการกรนดัง
 • มีความง่วงในระหว่างวัน ต้องผล็อยหลับบ่อยๆ ถึงแม้มีชม.การนอนที่เพียงพอ 7-8 ชม.
 • มีคนเห็นว่ามีหยุดหายใจเป็นช่วงๆขณะหลับ
 • มีภาวะความดันโลหิตสูง
 • มีภาวะอ้วน
 • อายุมากกว่า 50 ปี
 • ความยาวเส้นรอบคอ มากกว่า 40 ซม.
 • เพศชาย

การวินิจฉัยโรค
ปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยภาวะนี้ ใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานและมีความแม่นยำสูง คือ "การตรวจการนอนหลับ" หรือ sleep test

 • ปัจจุบันมีหลายประเภท ได้แก่ การตรวจการนอนหลับเต็มรูปแบบ (ค้างคืนที่รพ.) หรือ การตรวจการตรวจการนอนหลับโดยมีอุปกรณ์ไปติดที่บ้าน (Home sleep apnea test)
 • โดยจะเป็นการตรวจเพื่อวิเคราะห์คุณภาพการนอนหลับอย่างละเอียด ได้แก่ ระดับความลึก-ตื้นของการหลับ ระบบการหายใจขณะนอนหลับ การตื่นตัวของสมอง และการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติขณะหลับ เพื่อยืนยันว่ามีการหายใจที่ผิดปกติขณะนอนหลับจริงหรือไม่
 • วินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เมื่อตรวจพบ ค่า "ดัชนีการหยุดหายใจและหายใจแผ่ว" (Apnea-hypopnea index) มีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ครั้งต่อชม.

การตรวจการนอนหลับชนิดละเอียด (นอนค้างร.พ.) 

 • ผลการตรวจมีความแม่นยำสูง
 • ได้ข้อมูลครบถ้วน
 • สามารถทดสอบการรักษาขณะทำการตรวจ
 • มาตรวจกลางคืน กลับบ้านได้ในเช้าวันถัดไป

การตรวจการนอนหลับชนิดทำที่บ้าน

 • ผลการตรวจมีความน่าเชื่อถือ
 • วินิจฉัยภาวะการหายใจที่ผิดปกติขณะหลับ
 • สามารถนำอุปกรณ์ไปตรวจที่บ้าน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกหู คอ จมูก รพ.สมิติเวช ธนบุรี
โทร. 02-408-0113

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน