วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์

01 มกราคม 2566


มะเร็งปากมดลูกเกิดจากสาเหตุใด ?

มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งชนิดเดียวที่ไม่จำกัดเฉพาะสตรีสูงวัย แต่มีโอกาสเกิดขึ้นกับสตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้วทุกคน สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสเอชพีวี อาการที่แสดงคือ มีเลือดออกผิดปกติหลังมีเพศสัมพันธ์ (ที่ไม่ใช่ประจำเดือน) แต่ในระยะแรกนั้นจะไม่แสดงอาการอะไรชัดเจน ทำให้ส่วนใหญ่กว่าจะพบอาการก็อยู่ในระยะ 2-3 แล้วซึ่งยากต่อการรักษาให้หายขาด และส่วนมากมักเสียชีวิตเกือบทุกราย ดังนั้นการป้องกันมะเร็งปากมดลูกสามารถทำได้โดยการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมกับการตรวจภายใน เพื่อหามะเร็งในระยะเริ่มแรกและระยะก่อนเป็นมะเร็ง นอกจากนี้การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 

แนวทางการป้องกันมะเร็งปากมดลูก ?

ในปัจจุบันโรคมะเร็งปากมดลูก สามารถป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก จึงเป็นแนวทางการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด แต่หลักการที่สำคัญ คือ ควรได้รับการฉีดวัคซีนตั้งแต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ เพราะร่างกายอยู่ในวัยที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป ทั้งนี้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนอกจากป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในเด็กผู้หญิงแล้ว วัคซีนยังป้องกันโรคหูด หงอนไก่ และมะเร็งทวารหนักในเด็กผู้ชายได้อีกด้วย

วัคซีนนี้เหมาะกับใคร?

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ สามารถฉีดได้ในผู้หญิงและผู้ชาย อายุตั้งแต่ 9 ถึง 45 ปี แต่การได้รับวัคซีนก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก และร่างกายอยู่ในวัยที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ดีจะทำให้ได้รับประสิทธิภาพจากวัคซีนสูงสุด สำหรับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็สามารถฉีดวัคซีนได้ แต่ประสิทธิภาพอาจจะลดลง ไม่เท่ากับผู้ที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์

กำหนดการเข้ารับวัคซีนมีกำหนดอย่างไร ?

  • เข็มที่ 1: วันที่ต้องการฉีด
  • เข็มที่ 2: หลังจากเข็มแรก 2 เดือน
  • เข็มที่ 3: หลังจากเข็มแรก 6 - 12เดือน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์สุขภาพสตรี รพ.สมิติเวช ธนบุรี
โทร. 02-408-0105

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน