• ติดต่อเรา
 • th

  • cn
  • en
  • th

สิทธิพิเศษสำหรับข้าราชการและครอบครัว

สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

​​

​​

หมายเหตุ
 • ผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลในโครงการคือข้าราชการและครอบครัวตามระเบียบกรมบัญชีกลาง
 • สำหรับการผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้าตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง
 • ราคาดังกล่าวเฉพาะโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เท่านั้น
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02-438-9000