(สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ –  31 ธันวาคม 2565)
โปรแกรม Sugar 1 Sugar 2
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด * *
ตรวจระดับน้ำตาลสะสม * *
ตรวจการทำงานของไต * *
ตรวจโปรตีนในปัสสาวะ * *
ตรวจเก๊า * *
ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ * *
ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง *  
ตรวจหารัดับไขมันไตรกรีเซอไรด์ *  
ตรวจหาระดับไขมันคอเรสเตอรอล *  
ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ *  
ราคา (บาท) 3,900 2,900
 
เงื่อนไข
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • กรุณางดน้ำ งดอาหาร ก่อนเจาะเลือด 8-10 ชั่วโมง
  • โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้สิทธิส่วนลดร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • โปรแกรมนี้สามารถใช้ได้เฉพาะที่รพ.สมิติเวช ธนบุรีเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกอายุรกรรม
โทร. 02-408-0101 , 02-438-9000
เพิ่มเพื่อน