(สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ –  31 ธันวาคม 2565)
โปรแกรม ราคา (บาท)
Flexi 22,000
Premium 35,000
First Class 61,000

​ คลิกเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละโปรแกรมเพิ่มเติม :  https://bit.ly/37y1XjN
 
เงื่อนไข
  • การใช้โปรแกรมเหมาจ่ายนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
  • ราคาแพคเกจไม่รวมรายการยาที่แพทย์สั่งจ่ายให้ผู้ป่วย
  • ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ในกรณีที่จำเป็นต้องส่งปรึกษาเพิ่มเติม
  • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • โปรแกรมและราคาดังกล่าวสามารถเข้ารับบริการได้ที่ รพ.สมิติเวช ธนบุรี เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์สุขภาพสตรี
โทร. 02-408-0105
 
เพิ่มเพื่อน