(สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ –  31 ธันวาคม 2565)
โปรแกรม ราคา
ครรภ์เดี่ยว 3,500
ครรภ์แฝด 4,000
 
เงื่อนไข
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้
  • ราคานี้สามารถใช้บริการได้ที่รพ.สมิติเวช ธนบุรี เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์สุขภาพสตรี
โทร. 02-408-0105 , 02-438-9000
เพิ่มเพื่อน