เจ็บหน้าอกแบบไหน เสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

13 พฤษภาคม 2563


อาการเจ็บแน่นหน้าอกหรือเหนื่อยง่าย อาจเป็นการเตือนของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งในบางครั้งอาจจะไม่แสดงอาการออกมา โดยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นโรคหัวใจชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด แต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการตรวจหาความเสี่ยงและควบคุมอาการ
ความรุนแรงของภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบมี 2 ระดับ

 • หัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลัน
 • หัวใจขาดเลือดแบบเรื้อรัง โดยในบางรายอาจจะไม่แสดงอาการ

โดยอาการของผู้ป่วยภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค เช่น เจ็บหน้าอกอย่างรุนแรง, หัวใจล้มเหลว, หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือหัวใจหยุดเต้น
ปัจจัยที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

 • ภาวะความดันโลหิตสูง
 • โรคเบาหวาน
 • คอเลสเตอรอลสูง
 • ไตวายเรื้อรัง
 • การสูบบุหรี่
 • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจขาดเลือดตั้งแต่อายุน้อย
 • ภาวะอ้วนลงพุง
 • อายุที่มากขึ้น (ผู้ชายอายุมากกว่า 40 ปี ผู้หญิงอายุมากกว่า 50 ปี หรือผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือน)

ทำอย่างไรถึงจะห่างไกลจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

 • งดการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อควบคุมน้ำหนัก
 • ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อตรวจเช็คความดัน, ระดับนํ้าตาล, ไขมันในเลือด และการทำงานของไต
 • ทานอาหารที่มีประโยชน์ เลี่ยงการทานไขมันอิ่มตัว เช่น เนื้อสัตว์ติดมัน, เบเกอรี่, ชีส รวมถึงเลี่ยงการปรุงรสชาติเค็มและหวาน ลดการทานของหวาน เน้นการทานผักผลไม้

วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
ในส่วนของผู้ที่มีอาการเจ็บหน้าอกขณะออกแรง ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยแพทย์จะทำการตรวจประเมินอาการด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้ อาทิ

 • การวิ่งสายพาน (EST)
 • การตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (ECHO)
 • การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
 • การเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • การตรวจหัวใจด้วยสายสวน

แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบสามารถรักษาด้วยวิธีการใช้ยาและไม่ใช้ยา ซึ่งจำเป็นต้องรักษาควบคู่กันไป โดยต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ ซึ่งยาที่ใช้รักษาได้แก่

 • ยาต้านเกล็ดเลือด
 • ยาลดไขมันในเลือด
 • ยาโรคหัวใจหรือยาที่ใช้เพื่อควบคุมระดับนํ้าตาลหรือความดันโลหิต

ส่วนการรักษาโดยไม่ใช้ยา ได้แก่

 • การออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • ลดนํ้าหนัก
 • งดการปรุงอาหารรสเค็ม
 • ทานผักผลไม้ให้เพียงพอ
 • เลือกรับประทานไขมันอิ่มตัวและหลีกเลี่ยงไขมันทรานส์

ดังนั้นหากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก หรือเหนื่อยง่ายควรรีบมาพบแพทย์เพื่อประเมินอาการ และดูแลตัวเองด้วยการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ ทานผักผลไม้ให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ก็จะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้


​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน