" แอนติ-Müllerian ฮอร์โมน (AMH)" เป็นโปรตีนที่สำคัญในผู้หญิง

20 เมษายน 2566


" Anti-Müllerian hormone (AMH) "
สำคัญไฉนในหญิงสาววัยเจริญพันธุ์

 

        เป็นโปรตีนที่ผลิตโดย เซลล์ของรังไข่ที่กำลังพัฒนา หน้าที่หลักของมัน คือ การยับยั้งการพัฒนาของท่อมุลเลอร์เรียน ซึ่งเป็นโครงสร้างตั้งต้นของระบบสืบพันธุ์เพศหญิงตอนเป็นตัวอ่อน  ในผู้ใหญ่ระดับ AMH สามารถให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับการสงวนรังไข่ และภาวะเจริญพันธุ์ในผู้หญิง ระดับ AMH จะสูงที่สุดในช่วงปลายของทารกในครรภ์และช่วงทารกแรกเกิด และจะค่อยๆ ลดลงจนถึงวัยหมดระดู "ระดับ AMH ยังได้รับอิทธิพลจากอายุ พันธุกรรม" และเงื่อนไขทางการแพทย์บางอย่าง

     โดยทั่วไปแล้ว ผู้หญิงอายุน้อยจะมีระดับ AMH สูงกว่าผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า อย่างไรก็ตามมีความแปรปรวนอย่างมากในระดับ AMH แม้แต่ในผู้หญิงที่มีอายุเท่ากัน สามารถวัดระดับ AMH ได้โดยการตรวจเลือด สามารถตรวจได้ทุกช่วงของรอบเดือน  ซึ่งเป็นช่วงที่ระดับ AMH คงที่มากที่สุด ผลการทดสอบสามารถช่วยให้แพทย์ประเมินปริมาณสำรองรังไข่ ของผู้หญิงและทำนายการตอบสนองต่อการรักษาภาวะมีบุตรยากได้  ผู้หญิงที่มี ระดับ AMH ต่ำ อาจมีภาวะเจริญพันธุ์ลดลง และอาจไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาภาวะมีบุตรยาก เช่น การปฏิสนธินอกร่างกาย (IVF) ในทางกลับกัน ผู้หญิงที่มีระดับ AMH สูง อาจมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป (OHSS)  หากพวกเธอได้รับการรักษาภาวะมีบุตรยาก นอกเหนือจากการใช้ในการประเมินภาวะเจริญพันธุ์แล้ว  ระดับ AMH ยังเชื่อมโยงกับสภาวะทางการแพทย์บางอย่างในสตรีอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงที่มีภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ  (PCOS)  มักมีระดับ AMH  สูงกว่าผู้หญิงที่ไม่มีภาวะนี้ ระดับ AMH  ยังสัมพันธ์กับภาวะอื่นๆ เช่น ภาวะรังไข่ล้มเหลวก่อนวัยอันควร  นอกจากนี้ยังสามารถใช้ระดับ AMH เพื่อตรวจสอบผลของการรักษาทางการแพทย์บางอย่างต่อรังไข่ ตัวอย่างเช่น  เคมีบำบัดและการฉายรังสี สามารถทำลายรังไข่ และทำให้รังไข่ล้มเหลวก่อนวัยอันควร  ด้วยการติดตามระดับ AMH แพทย์สามารถติดตามความก้าวหน้าของความเสียหายของรังไข่ และกำหนดแนวทางการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย  

            " โดยสรุปแล้ว แอนติ-Müllerian ฮอร์โมน  (AMH) เป็นโปรตีนที่สำคัญในผู้หญิงที่ให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับปริมาณสำรองของรังไข่ภาวะเจริญพันธุ์ ระดับ AMH สามารถวัดได้จากการตรวจเลือด และขึ้นอยู่กับอายุ พันธุกรรม การตรวจติดตามระดับ AMH ช่วยให้แพทย์ สามารถตัดสินใจได้เกี่ยวกับการรักษาภาวะมีบุตรยาก พร้อมติดตามความก้าวหน้าของสภาวะทางการแพทย์ และประเมินผลของการรักษาทางการแพทย์ต่อรังไข่ "  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์สุขภาพสตรี
โทร. 02-408-0105

สอบถามเพิ่มเติม  / นัดหมายพบแพทย์

เพิ่มเพื่อน