Life Fit ผู้ช่วยวางแผนชีวิต ให้กับสุขภาพของคุณ

11 ธันวาคม 2563


ปัจจุบันการดูแลรักษาสุขภาพได้มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยที่แม่นยำและการรักษาที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วมากขึ้นและเทคโนโลยีสามารถช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการของร่างกายได้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถดูแลตนเองและลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งการตรวจ DNA หรือ Life Fit นั้นนับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ได้ 

นอกจากนี้ยังสามารถบอกถึงความต้องการด้านโภชนาการ สารอาหารที่ร่างกายต้องการ และการออกกำลังกายที่เหมาะกับแต่ละบุคคล ซึ่งสิ่งที่การตรวจ DNA แตกต่างจากการตรวจสุขภาพแบบทั่วไปนั่นคือ การตรวจ DNA เป็นการตรวจเพียงครั้งเดียว เพราะDNA หรือรหัสพันธุกรรมของแต่ละบุคคลจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต

การตรวจ Life Fit มีประโยชน์อย่างไร ? 

การตรวจ Life Fit หรือ การตรวจยีนพันธุกรรมจะสามารถบอกได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกายของท่าน  นอกจากนี้ยังบอกได้ถึงความเสี่ยงของการเกิดโรค และบอกลักษณะทางพันธุกรรมที่เกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในการรักษากลุ่มโรคหัวใจได้อีกด้วย  ดังนั้นการตรวจในรูปแบบนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับตัวท่านมากที่สุด  ซึ่งนั่นหมายถึงการนำไปสู่ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นกัน  นอกจากนี้การตรวจยีนพันธุกรรมยังช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการดูแลสุขภาพให้กับคุณได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้คุณมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด


ขั้นตอนการตรวจยีนพันธุกรรม

  • แพทย์จะสอบถามท่านเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของท่าน ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน
  • แพทย์จะทำการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อจากกระพุ้งแก้มด้านในปากของท่าน เพื่อส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อแยก DNA  และการตรวจลักษณะทางพันธุกรรม
  • แพทย์จะเป็นผู้สรุปผลและอธิบายผลตรวจให้ท่านทราบ โดยแพทย์จะให้คำแนะนำสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน  เช่น พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ , โภชนาการที่ดีและเหมาะสม , การออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพ และ ฯลฯ

การตรวจ Life Fit เหมาะกับใคร ?

  • สำหรับบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ นิยมใช้ประกอบการวางแผนโภชนาการ เพื่อการลดน้ำหนัก ในกลุ่มคนที่มีปัญหาโรคอ้วน โรคเบาหวาน เป็นต้น
  • สำหรับคนทั่วไป สามารถใช้ผลตรวจ เพื่อมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน และสร้างเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นได้ เช่น การเลือกรับประทานอาหาร ปริมาณของการทานอาหารแต่ละชนิด เลือกกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม  ระยะเวลาการออกกำลังกายให้เหมาะสม และการกำหนดเวลาในการพักเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้เพียงพอ เป็นต้น

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการตรวจ Life Fit หรือ การตรวจยีนพันธุกรรมเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพของคุณแบบองค์รวม และเป็นการบอกว่าร่างกายของแต่ละบุคคลนั้นมีความต้องการอย่างไรบ้าง  ส่วนผลที่ได้รับนั้นก็ย่อมขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวคุณเองมากกว่า ว่าจะลด จะเพิ่ม จะเสริมในส่วนใดเพื่อดูแลสุขภาพของตัวคุณเองเพราะสุดท้ายแล้ว”สุขภาพของคุณ  คุณคือ … ผู้กำหนด”
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-408-0118 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน